background

polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI UWZGLĘDNIAJĄCA ROZPORZĄDZENIE RODO

Data sporządzenia dokumentu: 30 września 2016 r.
Data ostatniej aktualizacji: 30 sierpnia 2020 r.
Administratorem danych jest firma CROCKETT MEDIA Emilia Kowalska z siedzibą w Ząbkach, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 7571396070, REGON: 365349286.

WPROWADZENIE

W trosce o bezpieczeństwo danych osobowych firma CROCKETT MEDIA Emilia Kowalska (dalej: CROCKETT MEDIA, Administrator) traktuje bardzo poważnie prywatność wszystkich użytkowników odwiedzających jej strony internetowe. Polityka prywatności dotyczy wyłącznie danych osobowych, które mogą być przez CROCKETT MEDIA przetwarzane w związku z funkcjonowaniem witryny internetowej. Polityka prywatności nie dotyczy tych informacji, które nie należą do CROCKETT MEDIA i których z racji obecnych technologii internetowych nie możemy kontrolować.

DEFINICJE

Dane osobowe – oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, w szczególności są to: imię, nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy.
Przetwarzanie – to m.in. zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie i usuwanie danych.
RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

RODZAJ ZBIERANYCH DANYCH

Dane zbierane automatycznie:
Podobnie jak większość firm pobieramy automatycznie dane związane z wizytą użytkownika zawarte w logach serwera, takie jak adresy IP, nazwy domen, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego czy pliki typu cookie. Dane zbierane podczas wypełniania formularza kontaktowego:
Użytkownik kontaktując się z nami i wypełniając znajdujący się na naszych stronach formularz kontaktowy wyraża zgodę na udostępnienie nam swojego imienia, nazwiska oraz adresu mailowego.

SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH

Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z RODO i obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, a także zgodnie z “Polityką prywatności”. Żadne z zapisywanych danych nie są przekazywane ani sprzedawane na zewnątrz. Dane, które zapisywane są automatycznie wykorzystujemy wyłącznie do celów podstawowych statystyk internetowych, związanych z odwiedzinami naszej witryny. Dane zapisywane automatycznie mają na celu ułatwienie użytkownikowi korzystanie z naszego serwisu internetowego oraz tworzenie podstawowych statystyk związanych z ruchem na naszej stronie. Dane te nie są wykorzystywane do celów spersonalizowanej reklamy internetowej. Dane, które zapisywane są podczas wypełniania formularza kontaktowego, wykorzystywane są wyłącznie w celu identyfikacji użytkownika i umożliwienia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Użytkownik może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w innych celach, za pomocą specjalnie przygotowanych zgód znajdujących się na stronie. Dane osobowe użytkownika zachowujemy zasadniczo tak długo, jak jest to wymagane do świadczenia naszej oferty i związanych z nią usług. We wszystkich innych przypadkach usuwamy Państwa dane osobowe z wyjątkiem takich danych, które musimy zachować w celu wypełniania obowiązków prawnych.

KONTAKT Z UŻYTKOWNIKIEM STRON INTERNETOWYCH

Kontakt z użytkownikiem odwiedzającym nasze strony internetowe następuje wyłącznie w przypadku wysłania przez użytkownika zapytania, za pośrednictwem znajdującego się na naszych stronach formularza kontaktowego. Kontakt może również nastąpić w przypadku przesłania użytkownikowi informacji o ofercie handlowej firmy CROCKETT MEDIA, o ile użytkownik wyraził na to wyraźnie zgodę w witrynie firmy CROCKETT MEDIA.

ZMIANA DANYCH OSOBOWYCH

Jedyne dane osobowe w jakich posiadanie jesteśmy w stanie wejść, to dane przesłane nam za pośrednictwem formularza kontaktowego. Dane te (imię, nazwisko oraz adres email) osoba odwiedzająca nasze strony może zmienić w dowolnym momencie wysyłając nam drogą mailową informacje o żądaniu takiej zmiany, podając dane nieaktualne oraz dane nowe. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo zgłoszenia się do Administratora w celu udostępnienia jej zgromadzonych danych, jak również przysługuje jej prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

WYKORZYSTANIE PLIKÓW TYPU COOKIES

Wchodząc na naszą stronę internetową, nasz serwer zapisuje na dysku komputera użytkownika krótki plik tekstowy, zwany „ciasteczkiem” (plik cookie), który możemy stosować w celu poprawy wygody użytkowania naszych stron lub tworzenia podstawowych statystyk o ruchu na naszej stronie. Pliki typu cookie mogą być również wysyłane za pośrednictwem serwerów stron, do których się odwołujemy (np. portale społecznościowe, systemy CMS, itp.), jednak te pozostają poza naszym wpływem. Pliki typu cookie nie gromadzą żadnych danych osobowych. Zapisywane na komputerze użytkownika pliki typu cookie nie są przez nas nigdzie gromadzone ani przetwarzane. Każdy użytkownik może we własnym zakresie zmienić ustawienia dotyczące plików cookie we własnej przeglądarce, w tym zupełnie wyłączyć możliwość ich zapisywania. Jeżeli użytkownik nie wyłączy zapisywania plików typu cookie we własnej przeglądarce, oznacza to jego zgodę na ich zapisywanie na komputerze.
O zapisywanych przez firmę CROCKETT MEDIA plikach typu cookies użytkownik informowany jest w czytelny sposób podczas otwarcia witryny, mając możliwość ich akceptacji lub odrzucenia.

STATYSTYKI I ANALIZY

Używamy Google Analytics, by wiedzieć jak użytkownicy korzystają z naszej witryny, jak do niej dotarli i co możemy zrobić, by chętnie do niej wracali. Program Google Analytics jest udostępniany przez firmę Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”). Używamy Google Analytics z oferowaną przez Google dodatkową funkcją anonimizacji adresów IP. Adres IP jest przy tym skracany przez Google z reguły już w UE oraz w każdym przypadku zapisywany jedynie w skróconej formie. Nasi użytkownicy mogą nie zgodzić się na zbieranie i analizowanie swoich danych przez to narzędzie, pobierając i instalując wtyczkę przeglądarki dostępną pod następującym linkiem:http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

WTYCZKI SPOŁECZNOŚCIOWE

W naszej ofercie online używamy wtyczek różnych serwisów społecznościowych. Podczas używania takich wtyczek przeglądarka internetowa nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami odnośnego serwisu społecznościowego. Odnośny dostawca otrzymuje przez to informację, że przeglądarka internetowa użytkownika wyświetliła odpowiednią stronę naszej oferty online, nawet jeśli użytkownik nie posiada konta u tego dostawcy lub akurat nie jest tam zalogowany. Pliki dziennika (wraz z adresem IP) są przy tym przesyłane przez przeglądarkę internetową użytkownika bezpośrednio do serwera odnośnego dostawcy i tam ewentualnie zapisywane. Lokalizacja dostawcy bądź jego serwera może znajdować się poza UE bądź EOG (np. w USA). Wtyczki stanowią niezależne rozszerzenia dostawców serwisów społecznościowych. Nie mamy zatem wpływu na zakres danych zbieranych przez dostawców serwisów społecznościowych przy użyciu wtyczek. Cel i zakres zbierania danych, ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez serwis społecznościowy oraz związane z tym prawa użytkowników i możliwości ustawienia ochrony ich prywatności są przedstawione w informacjach o polityce prywatności odnośnego serwisu społecznościowego. Jeśli użytkownik nie chce, by dostawcy serwisów społecznościowych otrzymywali dane poprzez tę ofertę online i ewentualnie zapisywali bądź wykorzystywali je, nie należy używać odnośnych wtyczek.

BEZPIECZEŃSTWO

Nasi pracownicy i zaangażowane przez nas firmy usługowe są zobowiązane do zachowania dyskrecji i do przestrzegania przepisów znajdujących zastosowanie ustaw o ochronie danych. Podejmujemy wszelkie środki techniczne i organizacyjne potrzebne do zagwarantowania odpowiedniego poziomu ochrony i do zabezpieczenia zarządzanych przez nas Państwa danych szczególnie przed ryzykiem niezamierzonego lub bezprawnego zniszczenia, manipulacji, utraty, modyfikacji lub ujawnieniem bądź dostępem bez upoważnienia. Nasze środki bezpieczeństwa są stale ulepszane odpowiednio do rozwoju technologicznego.

ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

CROCKETT MEDIA zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, poprzez zmianę i publikację aktualnej wersji niniejszego dokumentu. Na górze dokumentu podana jest data jego ostatniej aktualizacji.

NAZWA I ADRES FIRMY

CROCKETT MEDIA Emilia Kowalska, ul. Powstańców 33/91, 05-091 Ząbki.. W razie dodatkowych pytań związanych z polityką prywatności, prosimy o kontakt korzystając z formularza kontaktowego na stronie:www.crockettmedia.pl/#sectionContact